Beheerscommissie 2e Fase Martin Populiers
<< Goirke Kerk

Bron: Martin Populiers
Personalia
Geboren te Tilburg op 14 september 1945
Getrouwd met Corrie Timmermans op 25 april 1968
Voorzitter Beheerscommissie 1 januari 1988 tot 30 september 1996
Lid Jongenskoor Goirke 1 september 1954 - 21 nov. 1963
Lid mannenkoor/Gemengd koor Goirke 22 nov. 1963 - 5 maart 2009
Documentalist van deze site.


Als Martin Populiers op 1 januari 1987 in het kerkbestuur wordt benoemd is zijn taak om nadat de restauratie eerste fase onder leiding van de heer Andre Ingenhoven is voltooid, de vervolgwerkzaamheden te realiseren.
In het jaar 1987 wordt de beheerscommissie 2 fase ingesteld; de leden hiervan zijn:
Martin Populiers voorzitter, Herman van Venetie secretaris, Leo Remmers penningmeester,
Ton de Beer Bouwzaken, Karin de Krom kosteres/coordinatrice kerkgebouw.


1988

25 jan: Om tot een opvolging voor het onderhoud van de kerk aan de Goirkestraat van een beheerscommissie te komen , nadat de heren Ingehoven, Layendecker en Logtensteijn het kerkbestuur hadden verlaten , heeft Martin Populiers een uitnodiging verstuurd naar de volgende personen
Henk Buck, Wandelboslaan 72, 5042 PE Tilburg, Henk Balsters, Vlettevaart 14, 5032 BM Tilburg, Leo Remmers, Julianapark 39 5046 GB Tilburg
Wim van der Velden, Goirkestraat 98 5046 GM Tilburg , Herman van Venetie, Mozartlaan 109, 5011 Tilburg , Joop Smies Stotijnstraat 24 5011 Tilburg
Peter van Gestel Philip Vingboonstraat 36 5014 Tilburg , Piet van Beurden Hazelaarstraat 12 5038 LR Tilburg.
1989
Werken De singles op de beide zijbeuken zijn slecht, zuidzijde vervangen door fa Bollen
Poreuze zandstenen afdekking vieringstoren afdekken met folie
Vloer klokkenzolder schoonmaken van vogeluitwerpselen
Water-afvoer toren schoonmaken en water van de klokkezolder verwijderen
Afsluiten met netten van de klokkezolder ter vogelbestrijding
1990
Schoorsteen CV voegen opwerken
Muren neo-gotisch deel onderste halve meter voegen bijwerken
Restauratie van kerkhof poort ( ophanging, zandstralen en in verf zetten)
Huur steigerwerk bij Altrex voor restauratie intern stucwerk (sluitstukken op 18 meter)
Schilderwerk: luiken in topgevels en ingangen trancepten en sacristie zwart gemaakt
Schilderwerk : ingangs deuren westzijde door firma Ben de Kok
1991
Klokkenstoelen ontroesten (staalborstel) en in de primer zetten
Smits orgel van stof ontdoen, in de boenwas zetten en houtworm-bestrijding
Beelden i.s.m. Renkotil in een blauwzuurtent tegen houtworm bestrijden
1992
Restauratie Smitsorgel Hoofdwerk, Speeltafel door firma Elbertse uit Soest
Aanschaf rolsteiger voor eigen beheer (werkhoogte tot 10 meter)
1993
Electrische potentiaal vereffening voor bliksem afleider aangebracht
Nieuwe voedingskabel gemeente verlichting klokketoren
1994
Sacristie intern geschilderd ( parochiebestuur financieel afgehandeld)
De singles op de beide zijbeuken zijn slecht noordzijde vervangen door fa Bollen
Grond op het kerkhof opgehoogd tot peil kerkvloer voor vocht probleem
Op 17 februari een symposium gehouden i.s.m. het Nederlands Textiel Museum.
Grote bronzen vergaarbakken voor wateropvang bij trancept kapellen
1996
4 mei: vervangen leien boven de deuren (noord en zuid) transept inclusief goot en PVC afvoerpijpen
1999
In de maand oktober zijn de aktiviteiten overgegaan naar de Technische Commissie van parochie "de Bron".

Naar de Index
Hoofd menu.